Prikkelbaar

Mijn geduld is op. Aan het eind van mijn Latijn. En het zit me tot hier. Overal waar ik kijk is duisternis, donker en zwart. Kleuren zijn nergens te bekennen. Geluiden zijn te scherp. Geluiden zijn te hard. Ik haal diep adem, in door mijn neus en uit door mijn mond....

Honger

Ik heb een onstilbare honger. Trek in voldoening. Maar wat ik ook doe, ik kan het niet vinden. Hoeveel ik ook doe, het voelt niet genoeg. Waar ik ook sta, ik moet er weg. Wat ik ook afspreek met mezelf, ik kom het niet na. Met hoeveel moeite ik ook probeer vast te...