Ik heb een onstilbare honger.

Trek in voldoening.

Maar wat ik ook doe, ik kan het niet vinden.

Hoeveel ik ook doe, het voelt niet genoeg.

Waar ik ook sta, ik moet er weg.

Wat ik ook afspreek met mezelf, ik kom het niet na.

Met hoeveel moeite ik ook probeer vast te houden, het glipt door mijn vingers.